zondag 27 maart 2011

Bidden en Vasten!

Na een lange tijd geen stukje geschreven te hebben voor deze blog, dacht ik: waarom niet? had ik het te druk? had ik er geen zin in? Precies weet ik het niet, maar daarom pik ik het weer op om op deze blog te schrijven!

Het is bijna zover, Woensdag gaan we met de hele Katapult richting Zelhem, 10 dagen bidden en vasten, ik ben benieuwd wat voor een grote dingen God gaat doen! Ik zit in het gebedsteam en zal weer veel gaan leren, ik zal me optimaal laten gebruiken door God. De Heilige Geest gaat het werk in mij doen en ik zal stappen in geloof nemen en naar Zijn stem luisteren, afgestemd op Hem, om zo de Heilige Geest de ruimte te geven om Zichzelf te manifesteren! Deze keer gaat het mij niet om het uitwerpen van demonen, dat is een onderdeel, maar het gaat om Jezus! Hem groot maken, Hem de eer geven en alles wat Hij haat: vernietigen. Zo zal de vijand worden vernietigd en demonen zullen het niet langer uithouden!
Mensen zullen naar Jezus uitroepen en hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn! Halleluja. Ik zal mezelf laten gebruiken door God, om mensen verder te kunnen helpen in hun relatie met Hem.
Bij het bidden en vasten wordt er veel voorbede gedaan en dit is krachtig prachtig! Ik heb er zin in!
Je moet er niet heen gaan voor jezelf: "ik wil dit" "ik wil dat", nee! Het gaat erom dat je jezelf klein maakt voor God zodat Hij Zijn werk in jouw kan gaan doen! Het gaat om Hem! Het gaat om Hem! En als je voor Hem gaat, gaat je leven ondersteboven, het zal nooit meer hetzelfde zijn; een vuur van kracht en liefde! Vuur van de Heilige Geest! Nieuwe talen spreken, profeteren, genezing, bevrijding, voorbede, sterke lessen die meteen in de praktijk worden gebracht, je hoort het Woord en gelijk doen! Geloven zonder doen is een dood geloof, je moet geloven EN doen :)! dan zal je doorbraken en veranderingen ervaren in je geloofsleven, dichter tot Hem. Nader tot Hem, dan nadert Hij tot jou (Jakobus 4:8)

Ben je hongerig naar meer van Gods Geest? Je bent welkom!

2 Kronieken 7:14 NBG
......en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Wat kun je verwachten deze 10 dagen?
Lessen met onder andere de volgende onderwerpen:
1) Waarom bidden en vasten?
2) Zonden
3) Vergeving
4) Bolwerken
5) Vloeken
6) De wapenrusting
7) De Heilige Geest
8) Het Vaderhart van God
9) Wachten op God

Veel lofprijs en aanbidding!

We bidden voor:
1) Eigen nood
2) Nood van één ander
3) Kennissen en vrienden
4) Familieleden
5) Buren en collega’s
6) De plaats en kerk waar we zijn
7) Ons land met haar problemen

Resultaat voor een ieder persoonlijk?
1) Een manifestatie van Gods liefde en kracht ter plekke! Doen waaraan de gelovigen zijn te herkennen (Marcus 16:16-17).
* de wereld intrekken
* boze geesten verjagen
* nieuwe talen spreken
* op zieken de handen leggen en genezen.
2) Een intiemere relatie met God
3) Een discipel die weet dat hij/zij geliefd is, kostbaar en mooi gemaakt.
4) Horen van Gods stem voor het eerst of weer opnieuw.
5) Een vlammetje dat Nederland en de wereld in vuur en vlam kan zetten.


Bidt voor me dat ik het vol zou houden en me niet zal laten verleiden door hamburgers!

Zoals een aantal al weten, zal ik na de zomervakantie verhuizen naar Den Helder! Ik zal hier meehelpen een gebedshuis op te starten, als staf op de katapult functioneren, het meehelpen aan kinderclubs, 1e jaars studenten verder helpen, lesjes geven enzovoort. Het wordt een geweldig jaar.

Dit jaar gaan we nog op zendingsreis naar Roemenië en in Juni nog een keer bidden en vasten, nadat we een hele week Kanjerweek hebben gehad om een gehele buurt te bereiken met het evangelie en Opwekking.. het beloofd een druk maar geweldige laatste paar maanden hier op school! Met als afsluiting een tentamen.

Mijn CD is ook af, "Out of the Darkness", dit album verkoop ik in Zelhem, de Betteld van 30 maart tot 8 april!

Dit was het dan voor deze keer, snel zal ik weer een berichtje sturen!
Liefs en Zegen,
Robin van Engelenhoven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten